Jang han seo - Vincenzo (TV series)

Seo jang han Jang Seo

Seo jang han Jang Han

Salvation

Seo jang han Top 10

Watch Vincenzo

Seo jang han Watch Vincenzo

Seo jang han Vincenzo episode

Jang Seo

Seo jang han Dissecting Vincenzo

Jang Geum's Dream

Seo jang han Jang Seo

Jang Geum's Dream

Seo jang han Finale: Han

Watch Vincenzo

Seo jang han Vincenzo: Jang

Seo jang han Finale: Han

Vì thương cho học trò của chính mình, Thượng cung Han đã nhận được hết tội về mình, rằng tổng thể chiến lược đó là do 1 mình bà làm, không tồn tại ảnh hưởng đến Jang-geum.

  • The villainous duo plan to flee the country to Mexico, though not before Joon-Wong has Seoung-hyuk murdered for turning against him a few days ago.

  • Trước tình thế này, Jang-Geum lắc đầu, việc đến tai quốc vương làm cho quốc vương Trung Tông rất ưa thích đức tính của nàng.
2022 partners.dugout.com