Modul 1 ts25 kohort 6 - 8.A6 Aktiviti 6: Penulisan Refleksi : 1

6 ts25 kohort modul 1 8.A6 Aktiviti

6 ts25 kohort modul 1 JKA: Bengkel

SEKOLAH KEBANGSAAN IJOK (Transformasi Sekolah 2025): Latihan Rakan Educational Leadership And Instructional Team Bagi Modul 6 Kohort 3 KPM 2019

6 ts25 kohort modul 1 TS25 :

6 ts25 kohort modul 1 Powtoon

JKA: Bengkel Pementoran Rakan ELIT Kohort 6 Program TS25 IPGKSAH

6 ts25 kohort modul 1 TS25 :

Bahan Fail Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) KPM

6 ts25 kohort modul 1 Koleksi Modul

Koleksi Modul TS25

6 ts25 kohort modul 1 Modul 4

TS25/ MODUL 6

6 ts25 kohort modul 1 MODUL 8

6 ts25 kohort modul 1 Bahan Fail

6 ts25 kohort modul 1 SEKOLAH KEBANGSAAN

JKA: Bengkel Pementoran Rakan ELIT Kohort 6 Program TS25 IPGKSAH

Program ini melibatkan sokongan Master Trainer MT yang terdiri daripada 232 personel dalam kalangan pensyarah Institut Aminuddin Baki, Institut Pendidikan Guru Malaysia, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, dan pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah.

  • The introduction is inviting, states the main topic and provides an overview clearly.

  • The introduction states the main topic.

Penulisan inspirasi berteraskan nilai.

  • Memuaskan Tidak memuaskan Menghasikan artikel Menganalisis lakaran dan jahitan berdasarkan membuat lakaran secara kreatif.

  • Jadual waktu saya mempunyai 12 waktu pengajaran kesemuanya untuk 16 minggu saya menjalani latihan mengajar di sekolah tersebut.
2022 partners.dugout.com