Sijil kegiatan kokurikulum - Karangan kebaikan Menyertai Aktiviti Kokurikulum

Kegiatan kokurikulum sijil PROGRAM KECEMERLANGAN

Kegiatan kokurikulum sijil Penilaian Kokurikulum(10%)

Kegiatan kokurikulum sijil Karangan kebaikan

Kegiatan kokurikulum sijil Semakan markah

Penilaian Kokurikulum(10%)

Kegiatan kokurikulum sijil Panduan Penyusunan

Kegiatan kokurikulum sijil Contoh Aktiviti

Kegiatan kokurikulum sijil Contoh Sijil

Kegiatan kokurikulum sijil PROGRAM KECEMERLANGAN

Kegiatan kokurikulum sijil DOMAIN KOKURIKULUM:

SISTEM PENGURUSAN KOKURIKULUM ( MEN & REN )

Kegiatan kokurikulum sijil .: KO

Tapi sangkaan saya silap sebab saya merupakan calon kedua pada pagi tu, maybe ramai yang nervous and tidak mahu jadi calon awal.

  • Apabila pelajar memegang jawatan pengerusi, mereka akan belajar menjadi ketua.

  • Tahun: i Sukan dan Permainan: ii Kelab dan Persatuan: iii Lain-lain: Pangkat: Ciri-ciri Peribadi: i Kelakuan dan Disiplin ii Inisiatif iii Kerajinan dan Ketekunan iv Boleh diharap dan bertanggungjawab v Kerelaan Bekerja Sukarela vi Kebolehan Bergaul vi Kebebasan Berfikir Penunjuk: A - Sangat Baik D - Kurang Memuaskan B - Baik E - Tidak Memuaskan C - Sederhana Tandatangan Guru ……………………………………………….
2022 partners.dugout.com