Ekehadiran - Login APDM: Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM 2022

Ekehadiran eKehadiran

eKEHADIRAN Apdm Data Kehadiran

Ekehadiran eKehadiran

Ekehadiran eKEHADIRAN Apdm

Ekehadiran eKEHADIRAN Apdm

Ekehadiran eKEHADIRAN

APDM Kehadiran Murid 2020 Online (Aplikasi eKehadiran)

Ekehadiran APDM Login

eKEHADIRAN Apdm Data Kehadiran

Ekehadiran APDM Kehadiran

Ekehadiran e

Ekehadiran APDM KPM

APDM KPM Login : Aplikasi Pangkalan Data Murid Online

Ekehadiran APDM Login

eKehadiran

Klik sini untuk melihat Surat makluman dan Manual pengguna.

  • Bagi menyemak maklumat pelajar, boleh melihat cara kemaskini maklumat murid.

  • Profile murid dan profile ibubapa murid boleh dikemaskini.

Jika anda ingin melihat analisis kehaidranmengikut tarikh yang diingini, klik laporan kedatangan murid.

  • Guru akan merekod kehadiran setiap murid setiap hari persekolahan mengikut takwim persekolahan setiap tahun.

  • Klik sini untuk melihat Surat makluman dan Manual pengguna.
2022 partners.dugout.com