Ucapan anniversary untuk kawan - Kerja kursus Asas Perniagaan dan Keusahawanan

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Kerja kursus Asas Perniagaan dan Keusahawanan

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Kerja kursus Asas Perniagaan dan Keusahawanan

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Kerja kursus Asas Perniagaan dan Keusahawanan

Anniversary untuk kawan ucapan Kerja kursus

Pengurus turut meminta bantuan kerajaan untuk membaiki keadaan fizikal di persekitaran Kijaya Trading.

  • Untuk membuat Tuhau, mereka haruslah mempunyai bahan-bahan keperluan membuat Tuhau.

  • Pengurus mengupah 2 orang pekerja untuk bekerja di Kijaya Trading.

Kesimpulan Kesimpulannya, pengurus Kijaya Trading amat peka terhadap persekitaran perniagaannya dan beliau mencuba dengan sedaya upaya untuk sentiasa meningkatkan kualiti barang yang dijualnya serta mutu perkhidmatan pekerjanya untuk memastikan kesetiaan pelanggan yang menentukan untung rugi perniagaannya.

  • Kijaya Trading juga melaksanakan perniagaan mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

  • Sebelum ini, saya tidak pernah tahu apakah belanjawan dan perisisan yang digunakan untuk membuat belanjawan.
2022 partners.dugout.com