Mata pelajaran kemahiran hidup - Kemahiran hidup sekolah rendah

Hidup kemahiran mata pelajaran November

Hidup kemahiran mata pelajaran Blog Matapelajaran

Kemahiran Hidup Bersepadu

Hidup kemahiran mata pelajaran November

Hidup kemahiran mata pelajaran BLOG PANITIA

panitia khbsmkbp: PERANCANGAN STRATEGIK

Hidup kemahiran mata pelajaran Apa itu

Hidup kemahiran mata pelajaran November

Hidup kemahiran mata pelajaran kemahiran hidup

Hidup kemahiran mata pelajaran panitia khbsmkbp:

Kemahiran Hidup

Hidup kemahiran mata pelajaran KEMAHIRAN HIDUP

Hidup kemahiran mata pelajaran BIDANG TEKNIK

BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL: Kemahiran Hidup Bersepadu

Melalui subjek kemahiran hidup dapat melahirkan pelajar yang mengamalkan daya usaha,kreatif dan inovatif dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan,dapat meningkatkan daa pengeluaran negara iaitu melibatkan masyarakat secara produktif,inovatif dan kreatif serta membentuk pelbagai jenis tenaga kerja yang mahir dalam teknologi dan alam perniagaan sejajar dengan dasar dan keperluan negara serta melahirkan pelajar yang dilengkapi dengan pelbagai kemahiran asas bagi membolehkan mereka hidup sendiri dan berdikari dalam alam pekerjaan serta dunia yang mencabar kini.

  • Nilai murni, sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa murid menjalankan aktiviti amali demi meneruskan konsep kesepaduan dalam mata pelajaran.

  • Secara langsung melahirkan satu generasi yang minat kepada ilmu kemahiran Sains dan Teknologi yang menjadi salah satu daripada agenda Pelan Induk Pembangunan Pendidikan bagi mencapai visi Wawasan 2020.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya iaitu Mohamad Faiz, Nurdiyana, Nuranis lyana dan Nurhidayahne kerana membantu dalam menyiapkan tugasan berkumpulan ini.

  • Konsep yang baik ini perlu diterap dan dilaksanakan dengan sebaiknya demi depan murid-murid khas tersebut.

  • Mata pelajaran Kemahiran Hidup bertujuan untuk membina dan membentuk sebuah masyarakat yang berorientasikan teknologi selaras dengan hasrat negara dan perkembangan industri elektronik yang pesat berkembang di negara kita.
2022 partners.dugout.com