Wordwall matematik tahun 4 - Matematik TAHUN 4 interactive worksheet for TAHUN 4

4 tahun wordwall matematik Matematik TAHUN

4 tahun wordwall matematik Perkaitan alaf,abad,dekad,tahun

4 tahun wordwall matematik Matematik Tahun

4 tahun wordwall matematik Matematik Tahun

Matematik TAHUN 4 interactive worksheet for TAHUN 4

4 tahun wordwall matematik Nisbah tahun

Matematik Tahun 4 ( BAHAGI )

4 tahun wordwall matematik Matematik Tahun

4 tahun wordwall matematik Perkaitan alaf,abad,dekad,tahun

4 tahun wordwall matematik MATEMATIK TAHUN

4 tahun wordwall matematik Perkaitan alaf,abad,dekad,tahun

Darab Tahun 4

4 tahun wordwall matematik MATEMATIK TAHUN

Para pelajar perlu diuji melalui pelbagai kaedah penilaian bagi mengetahui sejauh mana pemahaman mereka dengan kemahiran yang telah diajar oleh guru.

  • Berikut merupakan lembaran aktiviti yang saya gunakan untuk membimbing murid membuat anggaran dengan menggunakan set rujukan.

  • Menganggar mempunyai hubungkait dengan kemahiran murid boleh membilang secara berkumpulan, jadi PdPc kali ini saya menggunakan gambar rajah bagi membantu murid membuat hubungkait kemahiran membilang secara berkumpulan iaitu 2-2, 5-5, 4-4, 9-9 dan juga 3-3 dengan kemahiran menggunakan set rujukan untuk membuat anggaran.
2022 partners.dugout.com