Doc bao - Báo Người lao động

Bao doc Tin tức,

Báo điện tử Tiền Phong

Bao doc Báo điện

Bao doc SOHA

Bao doc An ninh

Bao doc Báo Người

Bao doc SOHA

Việt Báo

Bao doc Báo Người

Việt Báo

Bao doc SOHA

Việt Báo

Bao doc Tin tức

Thế giới

Bao doc Tin tức

Theo một nghiên cứu của Goldman Sachs, một công ty đầu tư và dịch vụ tài chánh đa quốc gia, kinh tế Nga sẽ giảm 10% trong năm 2022.

  • Xuất khẩu và nhập cảng sẽ giảm 10% và 20%.

  • Đây là một trong những hoạt động của viện bảo tàng nhân dịp tưởng niệm lần thứ 47 biến cố Tháng Tư Đen.
2022 partners.dugout.com